Benefice 2011

Roku 2011 jsme pomohli dětem z Mateřské školy pro zrakově postižené ve Zlíně. K této školce jsme se vrátili po několika letech, kdy od nás z 1. ročníku festivalu Pod Hvězdami obdržela finanční dar a zakoupila Pichtův psací stroj. Tento přístroj dodnes využívá při výuce psaní Braillova písma u nevidomých dětí a žáků. A protože se od té doby s tím, jak festival vešel více ve známost a oblibu, výtěžek pro další organizace stále zvyšoval, chtěli jsme to této školce „vynahradit.“ Celkový výtěžek propršeného 8. ročníku dosáhl

 

35 000 Kč.

 
Po jednání s novou ředitelkou školy a pedagogy  jsme z něj nakoupili další potřebné kompenzační pomůcky pro výuku těžce zrakově postižených dětí a žáků.