Minulé ročníky

Přehled obdarovaných a výše darů (od r. 2004). Podrobněji o darech a obdarovaných se dočtete v jednotlivých oddílech po ročnících  Benefice VÍCE :-) .

ročník datum příjemce výtěžek
1. 14. 8. 2004 Mateřská škola pro zrakově postižené děti na Obecinách, Zlín 11 763 Kč
2. 13. 8. 2005 Hrádek – Zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením, Fryšták 25 000 Kč
3. 12. 8. 2006 Speciální základní škola pro děti s více vadami a Pomocná škola s rehabilitačním programem, Jižní svahy, Zlín 32 000 Kč
4. 11. 8. 2007 Centrum zrakově postižených, Zlín

Oční ordinace MUDr. Tomáše Kuběny – nákup přístrojů a pomůcek pro děti se šilháním a tupozrakostí

48 738 Kč
5. 9. 8. 2008 Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově, Zlín - Lazy 78 867 Kč
6. 8. 8. 2009  Základní škola a Dětský domov Liptál 80 000 Kč
7. 7. 8. 2010

Psychiatrická léčebna v Kroměříži - dětské oddělení a terapeutické dílny

84 000 Kč

8. 13. 8. 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Zlín - nákup kompenzačních vzdělávacích pomůcek 35 000 Kč 
9. 18. 8. 2012 Mateřská škola Fryšták - nákup nového dětského nábytku po nutné rekonstrukci budovy 73 000 Kč

10.


11.    

17. 8. 2013


16. 8. 2014

Jednotlivci - celkem 6 dětí se sluchovým či zrakovým postižením, jimž jsme věnovali kompenzační pomůcku


Speciální pedagogické centrum Zlín - příspěvek na přístroj SENTI / Středisko rané péče EDUCO Zlín

97 289 Kč


20 000/

10 000 Kč

       
     

/Děti z Dětského domova a Základní školy v Liptále/