Benefice 2013

Výtěžek jsme směřovali do konkrétních rodin se zrakově či sluchově postiženými dětmi, vybranými ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem pro sluchově postižené se sídlem Valašské Klobouky a Speciálním pedagogickým centrem pro zrakově postižené se sídlem ve Zlíně. Celkem jsme dětem věnovali, ať již formou plné či částečné úhrady, kompenzační pomůcky v hodnotě 

97 289 Kč

a co to konkrétně bylo, najdete v následujícím přehledu.

Obdarovaný Pomůcka Úhrada od Pod Hvězdami, o.s.
Marika Balunová tandemové kolo 27 000 Kč
Jan Mach TV s komentovaným obrazem 12 000 Kč
David Slaběňák oprava a dokoupení součástky kochleárního implantátu 20 000 Kč
David Měšťánek notebook 9 999 Kč
Jiří Hradecký notebook 10 000 Kč
Kryštof Bednařík tablet (rodina dokoupila speciální aplikace) 18 290 Kč