O nás

Občanské sdružení Pod Hvězdami, o.s., založené 1.4. 2009 je oficiálním a nezávislým organizátorem festivalu. Samotný festival má však daleko delší tradici (od roku 2004), kdy se na jeho přípravách a realizaci podílela vždy obec Lukoveček a členové dobrovolných spolků (Sdružení dobrovolných hasičů Lukoveček, Český červený kříž Lukoveček), což trvá i dosud. S akcí po celou dobu pomáhají i další dobrovolníci nejen z Lukovečka.

 

Hlavními zdroji příjmů sdružení jsou dary FO a PO a výtěžek z akce (dobrovolné vstupné, zakoupení si jídel a nápojů, tombola, dražba atd.).

 

Co je Noc Pod hvězdami?

Jde o hudební festival na pomoc potřebným ze Zlínského kraje. Výtěžek z těchto koncertů je obvykle věnován organizacím pečujícím o mentálně či zdravotně postižené, sociálně slabé skupiny obyvatelstva apod., především pro ty instituce, které pečují, vychovávají, starají se o své dětské klienty, resp. děti a zároveň sídlí ve Zlínském kraji. Táhne mu na 10 let a vznikl jako iniciativa dobrovolníků z Lukovečka i přespolních.
 
Na festivalu si na své přijdou všechny generace. Kapely a zpěváky vybíráme tak, abychom obsáhli více žánrů (rock, folk, world-music, country, pop,…).  A na chuť i na hlad krom jiného mohou diváci ochutnat domácí slivovici, již tradiční frgály, trubičky a přímo od pana Řezníčka, zakladatele festivalu a zároveň profesionálního pekaře domácí tyčinky a koláčky.
 
Festival se koná obvykle druhou či první sobotu v srpnu. Je zároveň kulturní a společenskou událostí nejen pro obec, ale přijíždějí hosté i z širšího okolí. Akce je příležitostí k setkávání se svými sousedy i se vzácnými a neobyčejnými lidmi. Ukažte se také u nás a zažijete přátelskou atmosféru, možnost setkat se opravdu na blízko se zpěváky a kapelami a užijete si i krásnou scenérii lesů a luk Hostýnských vrchů!