Kontakt

 

Benefiční festival Noc pod Hvězdami pořádá

 

POD HVĚZDAMI, o. s.

Masarykova 31
76316 Lukoveček

Alois Řezníček: podhvezdamialois@email.cz

tel. + 420 724 976 076

Barbora Krajčová: barbora_honova@centrum.cz

tel.  + 420 732 172 208

 

IČO: 265 63 029

Číslo účtu: 252686934 / 0300

 

(mapa ukazuje místo konání festivalu)